ŻYROSKOP KOMERCYJNY

CERTYFIKATY, PATENTY, REFERENCJE

 

  • Wszystkie produkty w naszej ofercie są przez naszą firmę opatentowane, a każda próba naśladowania, kopiowania czy podrabiania będzie traktowana jako naruszenie zasad uczciwej konkurencji w myśl Prawa Polskiego, Uregulowań Prawnych Unii Europejskiej oraz Porozumień Międzynarodowych. - w konsekwencji nie zrezygnujemy z ubiegania się o swoje prawa na drodze sądowej, wraz z ubieganiem się o należne rekompensaty oraz odszkodowania finansowe.

 

  • Każde urządzenie przed opuszczeniem naszych zakładów, poddawane jest przeglądowi i testom. Dzięki wprowadzonemu Wewnętrznemu Systemowi Zharmonizowanej Kontroli Jakości wyeliminowaliśmy prawdopodobieństwo popełnienia błędów produkcyjnych. Każde urządzenie jest indywidualnie sprawdzane – na podstawie czego - otrzymuje Orzeczenie Techniczne.

 

  • W zależności od przewidzianego przeznaczenia maszyny, wydawana jest stosowna Instrukcja Bezpieczeństwa.

 

  • Do każdego zakupionego urządzenia wydaje się Instrukcję Obsługi oraz Dokumentacje Techniczno - Ruchową.

 

  • Na życzenie klienta Firma - Ad Libitum jest zobowiązana przedstawić Deklarację Zgodności do Norm Europejskich na sprzedawane urządzenie – przez co klient może zweryfikować jakość użytych materiałów.

 

  • Każde nowe urządzenie otrzymuje Kartę Gwarancyjną – spełniając warunki, gwarancja ważna jest 2 lata. Sprzedane urządzenia używane lub z ekspozycji, nie podlegają gwarancji.

 

  • Każdy klient użytkujący maszynę komercyjną – zarobkową, zobowiązany jest do wykupienia ubezpieczenia OC we własnym zakresie.

 

  • W przypadku, gdy klient nie otrzyma, zgubi czy np. zniszczy dokumenty, jest zobowiązany poprosić firmę – Ad Libitum o duplikaty. Niewydane, zgubione lub zniszczone dokumenty firma przekazuje do jednego miesiąca od dnia zakupu danego urządzenia.


 

 

REFERENCJE:
 

ECE
ECE
Muzeum Lotnictwa
Muzeum Lotnictwa
Dowództwo Sił Powietrznych
Dowództwo Sił Powietrznych
Muzeum Inżynierii
Muzeum Inżynierii
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Obrony Narodowej